Rekuperacja

Jakość powietrza w pomieszczeniach w których przebywamy ma duży wpływ na komfort naszego życia, codziennego samopoczucia oraz stopień aktywności.

Rekuperacja

Rekuperacja inaczej nazywana wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła to system, który niezależnie od pogody na zewnątrz zapewnia stały dostęp do świeżego powietrza w domu – znacznie poprawiając jego jakość oraz wpływając na komfort oddychania osób przebywających w pomieszczeniu. Pomimo ciągłej i efektywnej wentylacji nie tracimy ciepła z budynku, ponieważ zostaje ono odzyskane przez wymiennik ciepła.

Do negatywnych aspektów tradycyjnych rozwiązań wentylacyjnych zaliczamy:

Przekroczony dopuszczalny poziom CO2

Znaczne straty ciepła w sezonie zimowym, latem wzrost temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń

Niekontrolowana ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego

Zwiększone koszty ogrzewania zimą i chłodzenia latem

Napływ zanieczyszczeń, drobinek kurzu i insektów

Stwarzanie idealnych warunków do powstania na ścianach grzybów, pleśni i wilgoci

Wpływ złej jakości powietrza na osoby przebywające w pomieszczeniu:

 • powoduje ciągłe zmęczenie, senność i obniżenie koncentracji,
 • przyczynia się do bólów głowy i podrażnień gałek ocznych,
 • wysoka wilgotność prowadzi do rozwoju pleśni i drobnoustrojów, które najczęściej są przyczyną astmy i alergii.

Pozytywne aspekty wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła:

Zapewnia odzysk ciepła oraz równowagę wilgotności w pomieszczeniu

Zapewnia stałą, kontrolowaną wymianę powietrza w pomieszczeniu

Cechuje się niskim zapotrzebowaniem na energię elektryczną

Zmniejsza koszty ogrzewania zimą i latem

Charakteryzuje się cichą pracą

Zapobiega nadmiernym wilgoceniu pomieszczeń oraz tworzeniu pleśni

Wpływ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na osoby przebywające w pomieszczeniu:

 • poprawia samopoczucie, wpływa na efektywność pracy oraz lepszą koncentrację,
 • powietrze wolne jest od alergenów, drobnoustrojów oraz nadmiaru CO2,
 • świeże powietrze przy zachowaniu odpowiedniej temperatury (brak przeciągów i wychładzania pomieszczeń zwiększają ryzyko np. ciągłych przeziębień).

Wymiennik ciepła - jaki wybrać? Zasada działania oraz podział central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.

Świeże powietrze jest zasysane z zewnątrz przez czerpnię. Zimne powietrze przechodzi przez wymiennik ciepła w centrali wentylacyjnej ogrzewając się od powietrza usuwanego (ciepłego). Następnie powietrze jest nawiewane do pomieszczeń. Zużyte powietrze oddaje swoją energię cieplną świeżemu powietrzu nie mieszając się z nim.

Im więcej energii zostanie oddane tym wydajniejszy jest system. Na rynku stosuje się centrale z wymiennikiem przeciwprądowym, krzyżowym oraz obrotowym. Wymienniki przeciwprądowe mają najwyższą sprawność odzysku ciepła, nawet do 97%. Z uwagi na taką wysoką sprawność są najczęściej zalecane do montażu w domkach jednorodzinnych. Wymiennik obrotowy ma sprawność do 85%. Zaletą tego rekuperatora jest odzysk wilgoci, niestety wadą jest możliwość przedostania się usuwanego zużytego powietrza do kanału nawiewnego ze świeżym powietrzem. Może to powodować mieszanie się zapachu z pomieszczeń brudnych i czystych. W przypadku central z wymiennikiem przeciwprądowym jest stosowany by-pass, czyli obejście służące do bezpośredniego (bez odzysku energii) nawiewu świeżego powietrza do pomieszczeń. W centralach z wymiennikiem obrotowym bypass nie jest konieczny, gdyż efekt uzyskuję się poprzez jego wyłączenie. Obejście wymiennika najczęściej wykorzystywane jest do tzw. swobodnego chłodzenia np. nawiewu rześkiego wieczornego powietrza latem.

Sposoby rozprowadzenia instalacji wentylacyjnej:

 • Świeże powietrze jest nawiewane do pomieszczeń „czystych” (pokoje, sypialnia, salon). Zużyte powietrze jest usuwane przez pomieszczenia „brudne” (kuchnia, WC, łazienka). Konieczne jest wykonanie otworów w drzwiach w celu zapewnienia przepływu powietrza.
 • Do danego pomieszczenia nawiewamy świeże powietrze oraz wyciągamy zużyte. Taki system generuje większe koszty inwestycyjne niż w pierwszym układzie, jednak zapewnia odczuwalnie lepszy komfort dla użytkownika.
 • W domkach jednorodzinnych najlepiej nawiewać świeże powietrze do pokoi, salonu, sypialni a następnie wyciągać zużyte powietrze przez kuchnie, łazienki, WC czy garderobę. Jeśli w domu występuje duże pomieszczenie to powinno ono posiadać indywidualny nawiew i wywiew powietrza.
Rodzaje kanałów stosowanych w instalacji wentylacyjnej:
 • Kanały elastyczne o średnicy rury DN 75 lub DN 63 z PE. Maksymalny przepływ w jednym kanale o średnice DN 75 to 30 m3/h, DN 63 – 25 m3/h. System można montować w izolacji stropu przed wylewką właściwą. Instalacja nie zabiera wtedy powierzchni użytkowej. Istnieje również możliwość montażu w suficie podwieszanym. Główną zaletą tego systemu jest brak przenoszenia się hałasu oraz prosty montaż.
 • Instalacja wykonana ze stali ocynkowanej – montaż w suficie podwieszanym. Zaletą takiego systemu jest dostęp do instalacji oraz łatwy montaż elementów regulacyjnych. Do wad możemy zaliczyć przenoszenie się hałasu z powodu krótkich odległości pomiędzy anemostatami (nawiewnikami), co w domkach jednorodzinnych jest bardzo często spotykane.
 • Instalacja wykonana w oparciu o przewody elastyczne izolowane – montaż w suficie podwieszanym. Główną jej zaletą jest bardzo prosty montaż natomiast wadą są zdecydowanie większe opory niż występujące w kanałach ocynkowanych lub elastycznych z PE o średnicy DN 75/63.
Najczęściej popełniane błędy przy montażu instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.
 • Brak lub niewystarczająca izolacja kanałów. Dobrze dobrana izolacja to spore oszczędności energetyczne oraz uniknięcie problemu kondesacji pary wodnej, zarówno na powierzchni zewnętrznej jak i wewnętrznej kanału. – Umiejscowienie centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu nieogrzewanym. Zaleca się lokalizację centrali w pomieszczeniu ogrzewanym lub dobrze zaizolowanym, w którym jest dodatnia temperatura w ciągu całego roku. Ma to znaczący wpływ na efektywność centrali wentylacyjnej oraz uniknięcie nadmiernego wychłodzenia powietrza zimą jak i przegrzania latem.
 • Zła jakość wykonania instalacji. Często zapominamy, że za prawidłową pracę systemu wentylacyjnego odpowiada zarówno właściwie dobrany rekuperator jak i dobrze wykonana instalacja. Należy więc pamiętać o tłumikach hałasu, podkładkach antywibracyjnych, połączeniach elastycznych na króćcach centrali, przepustnicach oraz anemostatach z możliwością regulacji. Taka instalacja nie będzie słyszalna dla użytkownika. Będzie ją można również wyregulować wg potrzeb.
 • Zbyt duża prędkość powietrza w kanałach. Dobierając mniejsze średnice rur automatycznie zwiększamy prędkość w kanale, co skutkuję słyszalnym szumem oraz wzrostem oporów na instalacji. Odpowiednio dobrana średnica czerpni spowoduje uzyskanie właściwej prędkości powietrza co wyeliminuje problem z zasysaną wodą. Zalecana prędkości na nawiewniku wynosi 1-2 m/s, na czerpni do 2,5 m/s.
 • Zbyt dług odcinek instalacji z wykorzystaniem przewodu elastycznego izolowanego. Generuję to zbyt duże opory na instalacji a kanał z czasem obwiesza się co jeszcze bardziej zwiększa opory.

Postaw na czyste środowisko

Około 80% całej energii zużywanej w budynkach jest wykorzystywane na ogrzewanie, a przez tradycyjne wietrzenie energia ta jest marnotrawiona. Rozwiązanie wentylacyjne z odzyskiem ciepła zapewnia dostęp do świeżego powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez konieczności otwierania okien przy minimalnym zużyciu energii. Nowoczesne technologie pozwalają na stworzenie energooszczędnej przestrzeni w pracy jak i w domu. Pozwala to na zachowanie nieodnawialnych zasobów naturalnych i spowolnienie zmian klimatycznych bez zaniedbania własnego komfortu a wręcz przeciwnie jeszcze go podnosząc. Wprowadzając takie technologie do urządzeń wentylacyjnych, dążymy do racjonalnego zużycia energii nawet na poziomie przemysłowym. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła obniża koszty ogrzewania nawet o 30% oraz zmniejsza wartość wskaźnika energii pierwotnej. Wentylacja mechaniczna daje gwarancje dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza oraz usunięcia dwutlenku węgla. Powietrze jest w standardzie filtrowane. Wszystkie rozwiązania konstrukcyjne leżące u podstaw energooszczędnej wentylacji Vents dbają o środowisko i znacznie obniżają rachunki za media. Dodatkowo program rządowy czyste powietrze obejmuje wymianę wentylacji i uznaje wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła jako system energooszczędny i dbający o środowisko.